Uimavesiprofiilit

”Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili”. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta).

Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Uimavesiprofiili tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle uimarannan uimaveden luokituksesta riippuen.

Kylpyläsaaren uimaranta - uimavesiprofiili

Avaa profiilitiedosto tästä