Allasvesi

Yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden sisä- ja ulkoaltaiden vesiä sekä vastaavien laitosten, kuten esimerkiksi hoito- ja oppilaitosten ja hotellien altaiden vesiä valvotaan allasvesiasetuksen mukaisesti.

Allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia eikä mitään muitakaan aineita sellaisia määriä tai pitoisuuksia, että ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava allasveden laatua säännöllisesti otettavilla näytteillä ja lisäksi laitoksen ylläpitäjän on seurattava vedenkäsittelyn toimivuutta käyttötarkkailulla. Allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä työntekijällä on oltava todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta.

Lisätietoa allasvesiasioista saa Valviran sivuilta.