Asumisterveys

Asumisterveyteen kuuluvat asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulain 1 §:ssä mainittuja tekijöitä: ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.

Lisätietoa eri asumisterveyteen liittyvistä asioista saa Valviran sivuilta.