Jätehuolto

Jätehuollon päämäärä on terveellinen ja puhdas ympäristö. Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia jätteen synnyn vähentämiseen, kierrättämiseen ja hyötykäyttöön. Vasta viimeisenä tulee vastaan jätteiden kuljettaminen kaatopaikalle.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätelain mukaiseen valvontaan liittyviä asioita, kuten roskaamisasioita. Lisäksi annetaan neuvontaa jäteasioissa.

Haapaveden kaupunki ja Pyhännän kunta ovat osakkaina mukana lähialueen kuntien omistamassa Vestia Oy:ssä, joka huolehtii kotitalouksien jätehuollosta ja kierrätysneuvonnasta 16 kunnan alueella Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajan asunnon, tulee liittyä jätehuoltoon. 

Haapaveden kaupungissa ja Pyhännän kunnassa jätehuoltoviranomainen on Jokilaaksojen jätelautakunta.

Jokilaaksojen jätelautakunnan tehtäviä ovat muun muassa:

  • antaa alueen jätehuoltomääräykset,
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta,
  • hyväksyy jätetaksan
  • määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset.