Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Maasto- ja vesiliikennelain mukaan maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella tarvitaan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.