Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan päättämisestä. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

1) majoitustoimintaan tarkoitettu tila;
2) yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta;
3) päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka;
4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö;
5) solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola;
6) sellainen muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu huoneisto ja laitos sekä sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua niiden käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Lisäksi ilmoitus on tehtävä TsL:n 18 a §:n mukaisesta talousvettä toimittavasta laitoksesta, yhteisessä käytössä olevasta vedenottamosta tai vesisäiliöstä (väh. 50 hlö tai väh. 10 m3 /vrk) sekä 18 a §:n mukaisesta talousveden otosta omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa. 

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä. 

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoituslomakkeet löydät täältä.

ilppa-palvelu

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen ​aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta. Ilmoitukset pyydetään tekemään ensisijaisesti ilppa-palvelun kautta.

Lue lisää:

ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu