Lannan aumaus ja lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen

Valtioneuvoston antama nitraattiasetus (VNa 1250/2014) sisältää määräyksiä muun muassa lantaloiden vähimmäiskoosta, lannan levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista ja lannan aumauksesta. Sen mukaan lannan varastointitilojen ja lantakourujen tulee olla vesitiiviit ja niihin tulee mahtua vuoden aikana kertyvä lanta.

Lantaa voidaan varastoida aumassa pellolla vain työteknisen tai hygieenisen syyn niin vaatiessa. Lannan aumaamisesta tulee tehdä aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus) riittävän ajoissa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta tarvittavia määräyksiä. Lannan lisäksi myös orgaanisten lannoitevalmisteiden aumavarastoinnista sekä kompostin jälkikypsytyksestä tulee tehdä vastaava ilmoitus. 

Lannan levityksen kieltoajasta voidaan poiketa erityisen poikkeuksellisissa oloissa, kuten huomattavien sateiden aiheuttaman märkyyden vuoksi. Poikkeaminen kuitenkin edellyttää, että poikkeamisesta tehdään lantapoikkeusilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.