Uimarannat

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Vedestä otetuista näytteistä seurataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita.

Lisätietoa uimavesiasioista saa Valviran sivuilta.

Ympäristöpalvelut Helmen toiminta-alueella on uimakaudella 2024 virallisia, valvonnan piiriin kuuluvia uimarantoja yhteensä 16. Alueen ainoa suuri yleinen uimaranta on Haapaveden Kylpyläsaaren uimaranta, jolta otetaan yleensä 4 näytettä uimakauden (15.6. - 31.8.) aikana sekä lisäksi yksi ennen uimakauden alkua. Kylpyläsaaren uimavesiluokka on ollut erinomainen viimeiset kolme uimakautta. Pieniä yleisiä uimarantoja, joilta otetaan uimakauden aikana kolme näytettä, on yhteensä 15. Lisäksi valvonnan piirissä on muutama muu yleisessä käytössä oleva uimapaikka, joilta otetaan tavallisesti yksi tarkkailunäyte uimakauden aikana. Valvonnan piirissä olevat uimarannat on listattu uimavesitulostaulukkoon.

Uimavesiprofiilit

Uimavesitulostaulukko 2024

Sinileväseuranta