Tuoteturvallisuus

Kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle. Vaara voi liittyä itse tavaraan tai sen käyttöön. Palvelussa vaara voi liittyä työsuoritukseen tai siinä käytettyyn aineeseen tai laitteeseen. Tuoteturvallisuuslainsäädäntö koskee sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden loppukäyttäjänä on kuluttaja.

Tuoteturvallisuusvalvonta on siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n tehtäväksi.

Lisätietoa tuoteturvallisuuteen liittyvistä asioista saa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sivuilta.