Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili. Uimavesiprofiilin laatimista voidaan pitää uimarannan riskinarviointina. Uimavesiprofiiliin kerätään tietoa kyseessä olevasta uimavedestä sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Hyvin tehty uimavesiprofiili auttaa uimarannan omistajaa tai haltijaa sekä viranomaisia uimaveden laadun hallinnassa, kun uimaveden laatuun vaikuttavat tekijät on kartoitettu ja niiden merkitys arvioitu. Uimavesiprofiilin tietojen perusteella voidaan jo ennakolta pyrkiä ehkäisemään, vähentämään tai poistamaan uimaveden laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Uimavesiprofiili tehdään siten uimaveden laadun hallinnan tueksi, mutta sitä käytetään myös yleisölle tiedottamisessa.

Kylpyläsaaren uimarannan uimavesiprofiili