Sinilevää Vatjusjärvissä

22.07.2019

Maanantaina 22.7.2019 suoritetuissa tarkastuksissa on havaittu erittäin runsaasti sinilevää sekä Isossa että Pienessä Vatjusjärvessä. Tarkastusten yhteydessä havaintopaikoilta otettiin näytteet levästä Ympäristökeskuksen analysointia varten. Havaintopaikkoina toimivien yleisten uimarantojen ilmoitustauluille sijoitettiin myös varoitustaulut sinilevästä. Ison (Hammasniemi) ja Pienen Vatjusjärven uimarannat kuuluvat myös valtakunnalisen leväseurannan piiriin. Valtakunnallisen leväseurannan havainnot tehdään tiistain-keskiviikon aikana joka viikko 1.6.-30.9. välisenä aikana. Leväseurannan tulokset julkaistaan torstaisin. Koska säätila on muuttunut otolliseksi sinileväkukinnoille eli levän pintaan nousulle, on hyvin mahdollista että leväkukintoja esiintyy myös muissa järvissä rannoilla, joilla vesi vaihtuu hitaasti.

Mikäli vedessä on runsaasti sinilevää, siinä ei saa uida, sitä ei saa missään nimessä käyttää löylyvetenä eikä sitä saa joutua kotieläinten juotavaksi. Vesistöstä saatavia kaloja voi kuitenkin käyttää ravinnoksi.

Sinileväkukinnat saattavat myös hajota suhteellisen nopeasti, jolloin veden käytön turvallisuutta on arvioitava ja harkittava aina tilanteen mukaan.

Lisätiedot: Ympäristötarkastaja Jari Heikkinen, p. 044-7591 720