Ajankohtaista

Elintarvike- ja terveydensuojelulain vaatimia ilmoituksia voi nyt tehdä verkossa

12.01.2021

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen ​aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta.

Ilmoituksia voivat tehdä esimerkiksi ravintolat, ruokakaupat, leipomot, torimyyjät, majoitusyritykset, päiväkodit ja uimahallit.

ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön kuten oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Yritykset voivat tarkistaa ilppa-palvelusta omat tietonsa.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Lue lisää:

ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Koronatiedote

13.07.2020

Koronaviruspandemian vuoksi Ympäristöpalvelut Helmen valvonnan ja eläinlääkintähuollon toimintoja on supistettu ajalla 18.3-31.8.2020. Supistustoimilla pyritään minimoimaan henkilökontakteja ja takaamaan epidemian mahdollisesti edetessä vähintään päivystystasoinen palvelu. Hyöty- ja pieneläinten eläinlääkäriapu pyritään antamaan riittävin suojatoimenpitein mahdollisimman normaalisti. Valvonnan henkilöstö on pääosin etätöissä ja tavoitettavissa toimistoilla erikseen sovittavina aikoina.

TIEDOTE, Koronavirus

19.03.2020 - 13.05.2020

Koronaviruspandemian vuoksi Ympäristöpalvelut Helmen valvonnan ja eläinlääkintähuollon toimintoja supistetaan toistaiseksi. Tällä pyritään minimoimaan kontakteja ja takaamaan vähintään päivystystasoinen palvelu epidemian edetessä. Pieneläinten aamuvastaanotot on peruttu toistaiseksi ja vain kiireelliset pieneläintapaukset hoidetaan. Hyötyeläinkäynnit hoidetaan toistaiseksi normaalisti. Valvonnassa hoidetaan vain välttämättömät ja kiireelliset asiat. Vientiin liittyvät asiakirjat ja tarkastukset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan.

Sinilevää Vatjusjärvissä

22.07.2019

Maanantaina 22.7.2019 suoritetuissa tarkastuksissa on havaittu erittäin runsaasti sinilevää sekä Isossa että Pienessä Vatjusjärvessä. Tarkastusten yhteydessä havaintopaikoilta otettiin näytteet levästä Ympäristökeskuksen analysointia varten. Havaintopaikkoina toimivien yleisten uimarantojen ilmoitustauluille sijoitettiin myös varoitustaulut sinilevästä. Ison (Hammasniemi) ja Pienen Vatjusjärven uimarannat kuuluvat myös valtakunnalisen leväseurannan piiriin. Valtakunnallisen leväseurannan havainnot tehdään tiistain-keskiviikon aikana joka viikko 1.6.-30.9. välisenä aikana. Leväseurannan tulokset julkaistaan torstaisin. Koska säätila on muuttunut otolliseksi sinileväkukinnoille eli levän pintaan nousulle, on hyvin mahdollista että leväkukintoja esiintyy myös muissa järvissä rannoilla, joilla vesi vaihtuu hitaasti.

Mikäli vedessä on runsaasti sinilevää, siinä ei saa uida, sitä ei saa missään nimessä käyttää löylyvetenä eikä sitä saa joutua kotieläinten juotavaksi. Vesistöstä saatavia kaloja voi kuitenkin käyttää ravinnoksi.

Sinileväkukinnat saattavat myös hajota suhteellisen nopeasti, jolloin veden käytön turvallisuutta on arvioitava ja harkittava aina tilanteen mukaan.

Lisätiedot: Ympäristötarkastaja Jari Heikkinen, p. 044-7591 720

Kunnallinen eläinlääkäritaksa 2019

03.02.2019 - 03.02.2020

Tiedote tupakkavalvonnasta

09.12.2016 - 27.09.2018