Ajankohtaista

Vihannin kylän ympäristöterveysvalvonta Kalajoen yhteistoiminta-alueelle

torstaina, 9. tammikuuta 2014

Raahen kaupungin Vihannin kylän ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävät ovat siirtyneet 1.1.2014 alkaen Ympäristöpalvelut Helmeltä Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi. Eläinlääkintähuollon palvelut Vihannin kylälle järjestetään edelleen Ympäristöpalvelut Helmen toimesta.

Lisätietoja: Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä, p. 044-7591 471

Siikalatvan ympäristönsuojelu Siikalatvan kunnalle

torstaina, 9. tammikuuta 2014

Siikalatvan kunnan alueen ympäristönsuojelun valvonnan tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2014 alkaen Ympäristöpalvelut Helmeltä Siikalatvan kunnan rakennusvalvonnalle.

Lisätietoja: Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä, p. 044-7591 471

Bakteeritulokset normaalit Paskokankaalla

keskiviikkona, 17. heinäkuuta 2013

Piippolan Paskokankaan maauimalan suolistoperäisten enterokokkibakteerien pitoisuus on ollut 11.7. ja 15.7.2013 otetuissa lisänäytteissä normaali, toimenpiderajan ollessa (400 mpn/100 ml). Lisänäytteiden tulokset olivat 11.7 otetuissa näytteissä laiturilta 2 mpn/100 ml ja lasten uima-alueelta 1 mpn/100 ml ja 15.7 otetussa uusintanäytteessä 2 mpn/100 ml.

Paskokankaan maauimalan vedenlaatuvaroitus on poistettu. Uimavesi on laadultaan normaalia uimavettä. Kyseisiltä uimarannoilta poistetaan myös veden bakteeripitoisuudesta ilmoittanut varoitustaulu.

Tämän kesän suuret sademäärät vaikuttavat myös todennäköisesti bakteeripitoisuuksien nousuun. Ympäristöpalvelut Helmi seuraa jatkossakin uimaveden laatua ja ilmoittaa poikkeamista.

Lisätietoja antaa
-Ympäristötarkastaja Pirjo Kauma, p. 044-7591 783

Bakteeripitoisuus koholla Paskokankaan maauimalassa

torstaina, 11. heinäkuuta 2013

Piippolan Paskokankaan maauimalan suolistoperäisten enterokokkibakteerien pitoisuus ylitti 8.7. otetussa näytteessä selvästi toimenpiderajan (400 mpn/100 ml) ollen 1700 mpn/100 ml. Tästä syystä otetaan uusintanäyte 11.7.2013

Suolistoperäisten enterokokkien suuri pitoisuus kuvastaa eläinten ulosteista peräisin olevaa päästöä. Eläinten ulosteista veteen voi päätyä myös mm. kampylobakteereja, jotka ovat haitallisia terveydelle.

Tästä syystä Paskokankaan maauimalassa uimista tulee välttää tai uidessa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Uimavettä ei tule niellä terveydelle aiheutuvan riskin vuoksi. Uimarannalle tullaan toimittamaan asiaa koskeva varoitustaulu.

Tämän kesän suuret sademäärät vaikuttavat todennäköisesti enterokokkipitoisuuksien nousuun. Enterokokkipitoisuuksien nousun syy pyritään selvittämään ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin ongelman poistamiseksi. Paskokankaan maauimalasta tullaan ottamaan ylimääräisiä vesinäytteitä.

vs. Ympäristötarkastaja Pirjo Kauma puh. 044 7951 783

Tiedote uimavesistä

perjantaina, 28. kesäkuuta 2013

Kesän ensimmäisten, kesäkuussa otettujen uimavesinäytteiden perusteella uimavesien mikrobiologinen laatu Ympäristöpalvelut Helmen seurannassa olevien uimarantojen osalta on ollut hyvä. Ainoana poikkeuksena, 17.6. Pirnesjärven Katosniemestä otetussa näytteessä todettiin raja-arvot ylittävä pitoisuus suolistoperäisiä enterokokkibakteereja. Sää oli näytteenottohetkellä sateinen ja tuulinen ja vesi oli silminnähden sameaa ja sekaisin.

Uusintänäytekierroksella 24.6. useammasta Pirnesjärven rannasta otetuissa näytteissä ei enää todettu kuin pieniä, tavanomaisia pitoisuuksia bakteereja. Uusintanäytekierroksen aikana sää oli poutainen ja järvi lähes tyyni ja vesi kirkasta. Terveydensuojeluviranomaisen näkemys onkin, että bakteeripitoisuudet vaihtelevat suuresti Pirnesjärven kaltaisen, matalan järven vedessä säätilojen mukaan. Näin ollen mikäli uintipaikan vesi näyttää kovin samealta ja epämiellyttävältä, tulee harkita kannattaako ainakaan pienimpiä uimareita päästää veteen. Pirnesjärveltä ei tulla enää ottamaan viranomaisnäytteitä, sillä siellä ei ole lakisääteiseen seurantaan kuuluvaa yleistä uimarantaa.

Myöskään sinileväkukintoja ei ole vielä havaittu tarkastus- ja näytteenottokäynneillä yhdelläkään uimarannalla. Toisaalta Ison ja Pienen Vatjusjärven valtakunnallisilla leväseurantapaikoilla on ollut jo näkyvissä pieniä määriä levää vedessä, joten tilanne voi suotuisissa sääolosuhteissa muuttua äkillisestikin. Valtakunnallista leväseurantaa suoritetaan joka viikko, kerran viikossa kesä-syyskuussa.

Uimarit ja kesälomalaiset voivat seurata uimarantojen tilannetta Ympäristöpalvelut Helmen kotisivujen kautta: www.ymparistohelmi.fi/elintarvike-ja-terveysvalvonta, jonne päivitetään ajankohtaiset tiedotukset koskien uimarantojen veden laadun poikkeamia ja sinilevätilannetta. Myös viimeisimmät uimavesitulokset löytyvät täältä.

Ajankohtaista

Ympäristöpalvelut Helmi

HaapavesiOulainenPyhäntäSiikalatva