Ajankohtaista

Uimavesivalvonta 2016

tiistaina, 31. toukokuuta 2016

Tiedote yleisten uimarantojen valvonnasta, TIEDOTE 31.5.2016

Tiedote, ympäristösihteeri

maanantaina, 9. toukokuuta 2016

Ympäristösihteeri Eeva Heiska on vuosilomalla 2.5-24.7.2016 ja jää pois töistä 25.7.2016 alkaen. Ympäristösihteerin virka on haettavana.

SIJAINEN HAAPAVEDELLÄ JA PYHÄNNÄLLÄ
Ympäristösihteerin sijaisena kiireellisissä asioissa Haapavedellä ja Pyhännällä on 24.7 tai siihen saakka kun uusi viranhaltija ottaa tehtävät vastaan, ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä, p. 044-7591 471, harri.heikkila@haapavesi.fi


SIJAINEN OULAISISSA
Ympäristösihteerin sijaisena kiireellisissä asioissa Oulaisissa on 24.7 tai siihen saakka kun uusi viranhaltija ottaa tehtävät vastaan, kuntatekniikan päällikkö Hannu Yppärilä, p. 044-4793 254, hannu.ypparila@oulainen.fi

Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

maanantaina, 25. huhtikuuta 2016

Kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) on tehty eduskunnan päätöksellä muutos (1510/2015), jonka mukaisesti kuntien toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena päättyy ja kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta. Myös aluehallintovirastojen ohjaustehtävä poistuu samassa yhteydessä. Lakimuutoksen voimaantulosäännöksen mukaisesti kuitenkin ennen 1.5.2016 kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisissa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun kuntien toimesta.


Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee kuluttajapalveluja siltä osin, kun niiden turvallisuudesta ei ole muualla laissa säädetty. Vastuu kuluttajapalvelujen turvallisuudesta on aina palvelun tarjoajalla. Viranomaisvalvonta on pistokokeenomaista, eikä kaikkia kuluttajapalveluja tarkasteta kuluttajaturvallisuuslainsäädännön nojalla. Jatkossa valvonta hoidetaan kokonaisuudessaan Tukesista käsin. Tukesin verkkosivuilta löytyvät toimintaohjeet sekä kuluttajille että palvelun tarjoajille tilanteissa, joissa palvelu aiheuttaa vaaraa.


1.5.2016 alkaen:
Kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta Tukesin verkkosivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella, mikäli asia ei ole korjautunut yhteydenotolla palvelun tarjoajaan.
Palvelun tarjoajien tulee tehdä ilmoitus vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta (KuTuL 8 §) suoraan Tukesiin verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuutta uudesta kuluttajapalvelusta tai toiminnassa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta ei enää ole, mutta velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja tietyistä palveluista säilyy.
Tukesin verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa palvelun tarjoajan velvollisuuksista ja eri palveluihin kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista sekä kuluttajapalveluryhmän yhteystiedot.

Ajankohtaista

Ympäristöpalvelut Helmi

HaapavesiOulainenPyhäntäSiikalatva